VVS

Vad är VVS?

VVS står för värme, ventilation och sanitet. På Skånska VA betyder det ”vi vet saker”, så om du behöver rådgivning för enskilt avlopp eller projektering av inomhusavlopp i byggnad – kontakta oss.

HT-PP avloppsrör och tillbehör

Vårt HT-system är certifierade efter de nordiska INSTA-CERT reglerna samt märkta med Nordic Poly Mark. Systemet tillverkas enlig standard EN1451-1.

Enskilt avlopp och mycket mera

Vi erbjuder ett komplett sortiment av reningsverk, slamavskiljare, slutna tankar, markbäddar och infiltration, fosforbrunnar samt efterpolering. Du vet vad du behöver och vi vet hur du ska göra!

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå